Aquestes són les nostres tasques, escull les que necessitis!

Informes de lectura

Fem un resum del teu text, així com també un informe dels punts forts i febles que hi pugui haver.

Assessorament lingüístic

T’orientem sobre l’adequació global del contingut: estructura, apartats, citacions, entre d’altres. En cas de ser d’una temàtica especialitzada, prèviament se’n valorarà la dificultat.

Correcció de textos

Correcció d’estil

Són els errors que impliquen la reiteració de paraules i busquem alternatives que n’evitin la repetició; si sobren o falten connectors, si cal modificar una frase o ja és comprensible.

Ens assegurem que la distribució del text mantingui la coherència del missatge que es vol transmetre i que sigui entenedor per a qui ho llegeix.

Correcció ortogràfica

És, segurament, la més necessària i cal tenir-la sempre present. Sempre es pot escapar un accent, una coma o una exclamació on no correspon, que no hi hagi un doble espai…

Comprovem que no hi hagi cap error ortogràfic, gramatical o sintàctic, a més de revisar la tipografia i la puntuació.

Correcció tipogràfica

Dona uniformitat al text: negretes, cursives, cometes, notes a peu de pàgina, números i abreviatures, sigles, parèntesis i ratlles, cites, entre d’altres.

Com que no tots els errors són ortogràfics, també ens assegurem de la uniformitat del contingut: puntuació, majúscules, títols, partició de paraules,… entre d’altres confusions que hi puguin haver.

Revisió de galerada: es fa una correcció ortogràfica i una tipogràfica (ortotipogràfica). És la correcció que es fa quan el text ja està en el format definitiu i preparat per imprimir. Es revisen errors com que no hi hagin línies òrfenes o vídues, o la repetició d’una mateixa síl·laba en dues línies seguides, entre d’altres.

Així doncs, un cop definit el text original, el passem al format de maquetació (PDF), on es farà una última ulladaper comprovar que no hi hagi quedat cap error. En totes les correccions també s’inclou el contingut extra que s’hi vulgui afegir: títol, resums, esquemes, índex…

Traducció

Ens pots consultar la combinació de llengües que vols, però principalment és:

Català – Castellà

Anglès – Castellà, català

Edició

Dissenyem i maquetem el projecte (on hi haurà la revisió de galerada). Passem el contingut a PDF en les mides que desitgis i el preparem segons la seva finalitat.

Si vols imprimir el teu llibre, t’oferim diverses opcions.